Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina / Historia

Historia

 
Historia

Historia osadnictwa jest bardzo dawna. Najstarszą wsią w naszym regionie jest Cmolas. Jan Długosz wymienia w kronikach "Cmolas wieś nowo lokowaną na surowym korzeniu w posiadłości dziedzicznej Jana Tarnowskiego, w której jest kościół pod wezwaniem Św. Stanisława". Równą może wiekiem, lecz bez porównania mniejszą była Trzęsówka. W 1472 r. powstaje parafia w Cmolasie. Wsią znaną już w tamtym czasie były Ostrowy Tuszowskie, powstałe z nadania króla Zygmunta Augusta w 1536 r. Zaś parafia powstała tam w 1563r. Okres ten można określić jako rozwój osadnictwa i kształtowanie poszczególnych miejscowości.

Życie było nierozłącznie związane z naturą i lasem. Mieszkańcy zajmowali się uprawą, hodowlą i łowiectwem. W oparciu o surowiec jakim było drewno rozwinęło się rzemiosło wiejskie, a poszczególne wsie specjalizowały się w różnych gałęziach rzemieślniczych. W Cmolasie rozwijało się stolarstwo. Mieszkańcy Jagodnika i Ostrów Baranowskich specjalizowali się w bednarstwie. W Trzęsówce rozwijało się kołodziejstwo, w Porębach Dymarskich wytapiano w dymarkach z rudy darniowej surówkę żelaza. W Cmolasie rozwijało się garncarstwo, a w Ostrowach Tuszowskich wyrób kafli i wypalanie cegły. Było w każdej wiosce kilku dobrych kowali i cieśli. Jak za tym widać miejscowości gminy Cmolas mają bogate tradycje rzemieślnicze, rzemiosło jest uprawiane do dnia dzisiejszego.

Wiek XIX można ocenić jako zmagania z egzystencją pośród lasów, ale też wzrost świadomości i aktywności mieszkańców wsi. Powstawały pierwsze kółka rolnicze, straże ogniowe, biblioteki, zaczęto budować nowe i rozbudowywać już istniejące szkoły. Zmieniło się oblicze u progu XX wieku dzięki pracy organizacyjnej na wsi.

Początek wieku XX dawał nadzieję dla przeludnionych wiosek. Taką szansą stała się emigracja do krajów Europy zachodniej i obu Ameryk. Dopiero po wybuchu I wojny światowej następuje szybki rozwój wsi naszego regionu. Odzyskanie niepodległości przynosi organizację ruchu chłopskiego. Historyczną jest wizyta ówczesnego premiera i przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa w Cmolasie. II wojna światowa nie przyniosła wielkich zniszczeń, ale zabrała wielu mieszkańców. Po wojnie ludzie wracają do normalnego życia z nowymi nadziejami. Podejmują się pracy na roli, bo takie były możliwości. Dopiero lata 60-te przynoszą powstanie pierwszych zakładów produkcyjnych i przemysłowych w okolicznych miastach.

Pierwszym wielkim osiągnięciem w gminie staje się elektryfikacja zakończona w latach 60-tych. Kolejnym osiągnięciem jest budowa kolei żelaznej przebiegającej przez Cmolas. Zatrudnienie w zakładach okolicznych tworzy grupę dwuzawodowców i podnosi standard życia. Wieś staje się zamożniejsza. Rozwija się budownictwo murowane. Powstają pierwsze zakłady pracy i spółdzielnie na terenie gminy. W 1973 r. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Trzęsówce oraz Zakład Ceramiki Budowlanej w Hadykówce, Zakłady Drobiarskie w Cmolasie. W roku 1983 - 84 powstaje Zakład Uzdatniania Wody w Cmolasie, lata 80 i 90 to budowa wodociągów i gazyfikacji, budowa dużych kompleksów szkół i Ośrodków Zdrowia w Cmolasie i Ostrowach Tuszowskich.

Kolejnym wielkim osiągnięciem jest budowa oczyszczalni ścieków w Cmolasie i kanalizacji sanitarnej w Cmolasie, Hadykówe oraz w Trzęsówce.

W 1994 r. powstał Zakład Przetwórstwa Owoców "Cmol - Frut" w Cmolasie co daje początek upraw owoców. Jest początkiem zmian w rolnictwie. W sumie w gminie funkcjonuje ok. 160 podmiotów gospodarczych. Gmina powoli tworzy własną strefę gospodarczą. Od 1997 r. powstaje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas działające na rzecz rozwoju gminy Cmolas i szukające sposobów łagodzenia bezrobocia w okresie restrukturyzacji. Od 1998r. powstaje Ośrodek Przedsiębiorczości, który prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla bezrobotnych, poszukujących pracy i przekwalifikowania. Szkolenia kształtują myśl ekonomiczną, zwłaszcza wśród młodzieży. Zostają uporządkowane zagadnienia oświaty, powstaje Publiczne Gimnazjum w Cmolasie, niemal każda szkoła posiada własną pracownię komputerową. Pod koniec XX wieku gmina posiada pełną automatyczną łączność telefoniczną i bardzo dobry zasięg telefonii komórkowej. Zmienia się diametralnie wizerunek i estetyka. Gmina staje się coraz bardziej zadbana i o przyjaznym otoczeniu. Powstają pierwsze gospodarstwa agroturystyczne.

Kolejny etap to budowa krytej pływalni i powstanie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, powstało 7 boisk piłkarskich, 3 hale sportowe i 5 klubów piłki nożnej. Rozwija się życie kulturalne i środowiskowe. Powstaje wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych i środowiskowych. Rozwija się życie artystyczne. W Cmolasie budowany jest budynek Ośrodka Kultury. Od 5 lat wydawana jest gazeta gminna "Panorama Gmina Cmolas". Powstała rozgłośnia radiowa w Cmolasie "Twoje Radio Cmolas". Gmina Cmolas wchodzi w XXI wiek aktywnie i zapewne powstanie jeszcze wiele dobrych rozwiązań społecznych, inicjatyw kulturalnych i gospodarczych na miarę oczekiwań mieszkańców. Gmina Cmolas jest dobrym przykładem tworzenia "Małej Ojczyzny".

Cmolas
Urząd Gminy Cmolas,
Cmolas, 36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
fax: 17 283 77 02, email: cmolas@cmolas.pl, http://cmolas.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x