Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / eInclusion

eInclusion

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- einclusion.jpg

Głównym celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Cmolas.

Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki:

 • Zapewnieniu dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej (grupa wytypowana zgodnie z opisem działania 8.3) - 80 gospodarstw domowych, w tym 4 osób niepełnosprawnych;
 • Umożliwieniu skorzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • Zwiększeniu dostępności rynku pracy i edukacji,
 • Zniwelowaniu barier technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym członkom 80 gospodarstw domowych, a także 14 jednostkom podległym Beneficjentowi;
 • Zakup sprzętu komputerowego dla 30 gosp. domowych oraz jednostek podległych Beneficjentowi, i przeprowadzenie szkoleń dla tejże grupy docelowej,
 • Podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych - sprzętu komputerowego i Internetu;
 • Umożliwienie podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • Wsparcie młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach w kreowaniu swojej przyszłości;
 • Zapobieżenie mentalnemu wykluczeniu społecznemu,
 • Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolas" jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z publicznych środków krajowych.

W związku z tym Gmina Cmolas rozpoczyna rekrutację do projektu dla grupy docelowej. Wszystkie szczegóły związane z rekrutacją znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który został zamieszczony poniżej. Uprzejmie prosimy przed wypełnieniem i złożeniem Formularza zgłoszeniowego o zapoznanie się z nim, w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 17 28 37 702 w.42.

Formularze zgłoszeniowe można składać od 26 maja 2014r. do 4 czerwca 2014r. w Urzędzie Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b w pokoju 14 i 16 lub przesłać pocztą.

Formularza, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny, decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego z załącznikami.

Komisja przedstawi wyniki wyborów odbiorców ostatecznych projektu do 15 czerwca 2014r.

 

admin
Urząd Gminy Cmolas,
Cmolas, 36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
fax: 17 283 77 02, email: cmolas@cmolas.pl, http://cmolas.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x